Hur påverkas du av vassa kanter och runda former?

bild: Josefine Adde Dahl

 

I Feng Shui är man uppmärksam på vassa kanter eftersom att de anses påverka människor negativt. Vassa kanter riktar en skarpt negativ energi eller känsla åt det håll kanten pekar.
Att vassa kanter påverkar oss är intressant nog något som påvisats vetenskapligt. Forskning inom psykologi och estetik har visat att det verkar finnas en näst intill universell preferens för runda former.

Vi ser kurvor som mjuka, inbjudande och vackra medan skarpa och taggiga kanter är hårda, frånstötande och kan utgöra en fara.

En studie om vår respons på former i arkitektur visar till exempel att när vi ser platser som är runda aktiveras delar av hjärnan som är associerade med belöning och välbefinnande. När vi exponeras för arkitektur med ett mer kantigt uttryck aktiveras amygdalan som ökar uppmärksamheten på potentiella faror i omgivningen.

En annan studie undersökte hur former påverkar hur vi beter oss mot andra människor. Deltagare i studien fick spela ett spel där de fick välja om de ville dela med sig av sina vinster med en partner eller behålla allt det vann själva. Deltagarna spelade spelet i ett av två rum där båda rummen hade abstrakt konst hängande på väggarna. I det ena rummet hade konsten skarpa, vassa former och i det andra rummet hade konsten mjuka och runda former. Det visade sig att i rummet med vassa former var deltagarna betydligt mer benägna att agera aggressivt.

Vad beror det här på rent evolutionärt? Kanske att vi genom historien har varit tvungna att se upp för vassa tänder, klor och föremål. De här experimenten visar hur som helst att de former som omger oss påverkar oss. De kan få oss att känna oss antingen ängsliga och hotade… eller glada och avslappnade!

Spara

Spara

Spara